Visjon

900 34 814

 

post@mannsfellesskapnord.no

VISJON

VISJON

KRISTENT MANNSFELLESKAP I NORD-NORGE.

1. Komme sammen å søke Gud i Jesu navn.

 

2. At vi menn reiser oss åndelig.

 

3. Et kristent , åndelig felleskap for menn.

 

 

Dette mannsarbeidet er ingen menighet, det er en resurs.

Hvor menn kommer sammen og søker Gud. At mannen reiser seg. Å komme ut i det Gud har tenkt med hver enkelt.